dots dots
functions

Phương thức thanh toán do branchbob cung cấp

Đây là các phương thức thanh toán mà bạn có thể cung cấp cho khách đến cửa hàng mua sản phẩm của bạn.

Stripe Mastercard PayPal Visa Maestro ApplePay GooglePay Klarna WeChat Przelewy24 Ideal Giropay AliPay SEPA Razorpay 2Checkout AmazonPay Cash on delivery Prepayment Cash on Pick up Invoice
Phương thức thanh toán sắp tới

Chúng tôi đang nỗ lực để cung cấp cho bạn các phương thức thanh toán sau trong tương lai:

Bitcoin

Phương thức Thanh toán ưa thích của bạn bị thiếu? Tell Us

Nhiều người dùng branchbob đã mong muốn trở thành người đầu tiên biết về các phương thức thanh toán mới. Hãy là một trong những người đầu tiên và nhận được thông báo ngay khi có các phương thức thanh toán mới cho cửa hàng của bạn.

Nhiều người dùng branchbob đã mong muốn trở thành người đầu tiên biết về các phương thức thanh toán mới. Hãy là một trong những người đầu tiên và nhận được thông báo ngay khi có các phương thức thanh toán mới cho cửa hàng của bạn.